Det finns mer än 1400 chilenska arter som hotas av utrotning

Det finns mer än 1400 chilenska arter som hotas av utrotning
CC bild: Jose Luis Cernadas Iglesias

Enligt forskning som utförs av Internationella unionen för bevarande av naturen (IUCN) i Chile finns det 1 418 arter som är i allvarlig fara, så mycket att de har registrerats i den röda listan över hotade arter.

IUCN uppdaterade djuren i fara för utrotning, där de utvärderade 77.340 nya arter, varav 22.784 gick in i listan över utrotningshotade arter över hela världen.

Den röda listan betyder inte att arten är på väg att försvinna, men det finns kategorier inom den, som är: Kritisk fara, där de allvarligaste, hotade och sårbara fallen finns.

Programansvarig för Regionkommittén för Sydamerika av IUCN, Arturo Mora, berättar att summan av de nya hotade arterna i denna del av världen, når 182, de som finns i de kategorier som redan nämnts.

De viktigaste arterna som hotas av utrotning, de är Güiña, Chungungo och Huillín , Detta beror främst på förstörelsen av deras naturliga livsmiljö och jakt.

"Den här röda listan är en inventering av hotade arter över hela världen och det viktiga är att det hjälper till att främja bevarandeåtgärder direkt kopplade till dessa arter och deras livsmiljöer för att förhindra deras utrotning" , bekräftade mora

Dela på sociala nätverk:

Relaterade
© 2018 rubanu.ru