Att mata vilda fåglar är ett hot mot inhemska arter

Att mata vilda fåglar är ett hot mot inhemska arter

En studie genomförd i Nya Zeeland, där 23 träd utforskades, i 18 månader i Auckland, slutsatsen att utfodring av vilda fåglar kan störa balansen mellan höns infödda och invasiva som duvorna.

Studien publicerades av American Academy of Sciences, där de hävdar att denna praxis kan orsaka undernäring hos vissa fåglar, förändra rika på vissa arter och bidra till överföring av sjukdomar orsakade av fåglar.

Under hela undersökningsperioden matade hälften av ägarna de fåglar som anlände till sina trädgårdar, med små bitar av bröd och handfuls av korn, medan den andra hälften inte födde fåglarna.

I trädgården där fåglarna matades ökade antalet fjäderbesökare, Antalet sparvar var 2,4, medan duvor De ökade med 3,6.

Forskarna kom till slutsatsen att foderfåglar påverkar inhemska arter och gynnar invasiva arter De är inte originella och de är allätiga, det vill säga de äter allting.

På platser där vilda fåglar matas ökar konkurrensen mellan inhemska och invasiva arter, det finns också fler chanser att bli infekterade med någon typ av aviär sjukdom.

Källa: Bio-Bio

Bild CC Nacho

Dela på sociala nätverk:

Relaterade
© 2018 rubanu.ru