Försummelse lämnar arter i extrem fara i Andesna

Försummelse lämnar arter i extrem fara i AndesnaI Cordillera de Los Andes finns en varierad mängd oskyddade exotiska arter. En studie av Duke University, i USA, avslöjade nyligen att de flesta av de områden där de bor saknar någon form av rättsligt skydd och hotas alltmer av framsteg för mänsklig verksamhet.

Den geografiska fördelningen av 800 arter av växter och djur som endast finns i Amazonasbassängen som motsvarar peruanska och bolivianska Andes analyserades.

Arten - enligt experterna - kräver unika ekologiska förhållanden, eftersom de är mycket utsatta för förändringar i miljö och klimat. Nästan 80% av de undersökta områdena förblir oförskyddade.

Bland de mest uppenbara hot är utvecklingen av stora gruvinfrastrukturer och klimatförändringar. Båda tvingar arter att migrera till högre höjder för att undkomma deras effekter.

För Chile är situationen ännu mer orolig eftersom den uppvisar en låg artrikedom: lite mer än 30 tusen inhemska arter som motsvarar ungefär 1,5% av världens arter (uppskattat på 1,7 till 2 miljoner arter). .

Djuren kunde fortsätta att drabbas av konsekvenserna av dålig och / eller ingen förvaltning av offentlig politik för att skydda dem är: guanaco, lamadjur, alpacka, puma, rödräv eller magellanräv, vizcachas, Kondor, flamingos , bland annat.

Vilka åtgärder ska staten vidta för att utvidga skyddet av vår fauna?
Av Carolina Montiel

Dela på sociala nätverk:

Relaterade
© 2018 rubanu.ru